Dienstverlening

Selectie van onze opdrachtgevers

Wat is een strategisch adviesbureau?

Strated Consulting is een strategisch adviesbureau te Rotterdam. Wij zijn met name actief in de (semi-) publieke sector. Onze onderzoekswerkzaamheden ondersteunen organisaties bij het nemen van belangrijke besluiten. Deze kunnen zowel op de eigen organisatie als op de buitenwereld een grote impact hebben, waardoor een objectief en betrouwbaar advies bijzonder waardevol wordt.

Hoe ziet onze dienstverlening eruit?

Onze dienstverlening is onder te verdelen in vier verschillende pijlers. Deze lichten wij graag kort toe.Strategie- en beleidsadvisering:
Binnen de publieke sector kunnen bepaalde besluiten verstrekkende gevolgen of grote impact hebben. Een zorgvuldige afweging van alle inhoudelijke aspecten is dan cruciaal. Dat is waar onze dienstverlening met betrekking tot strategie- en beleidsadvisering om de hoek komt kijken. Vanuit onze ruime ervaring en objectieve blik staan we organisaties dan bij voorafgaand, tijdens en na het besluitvormingsproces.

Projectmanagement:
Een tweede dienst die wij verlenen is het uit handen nemen van uw projectmanagement. De focus ligt hierbij op het halen van de tijdsplanning, het waarborgen van de verwachte kwaliteit en uiteraard het bewaken van het beschikbare budget. Zo heeft Strated ruime ervaring opgedaan in de uitvoering van projecten met een financiële- of ICT component.

Onafhankelijke evaluaties:
Naast strategisch adviesbureau is Strated Consulting ook beschikbaar als evaluatiebureau. Bij grote (vaak met gemeenschapsgeld gefinancierde) projecten kunnen bijzonderheden zoals een forse budgetoverschrijding of een niet gehaalde planning aanleiding zijn voor een onafhankelijk evaluatieonderzoek. Dit levert waardevolle en leerzame inzichten op voor uw organisatie.
 
Waarheidsvinding:
Bij zaken zoals een vermoeden van fraude, een mogelijke belangenverstrengeling of andere vraagtekens in verband met het naleven van (ongeschreven) wet- en regelgeving, is het belangrijk om de waarheid op tafel te krijgen. Een dergelijk stuk waarheidsvinding wordt logischerwijs bij een onafhankelijke partij zoals Strated Consulting belegd. Wij pakken dit op met aandacht voor de situatie en een sterke wil om de feiten netjes op een rij te kunnen zetten, zodat uw organisatie op basis van de juiste informatie de vervolgstappen kan bepalen.

Voor wie wij werken

Zoals reeds werd benoemd, zijn wij als adviesbureau actief in met name de (semi-) publieke sector. Wij werken dan ook voor publieke instellingen zoals gemeenten, zorginstellingen, ministeries en woningcorporaties. Hieronder ziet u een aantal van de organisaties die gebruik hebben gemaakt van onze dienstverlening terug.

Onze kracht als strategisch adviesbureau

Wanneer u op zoek bent naar een adviesbureau kunt u erop vertrouwen dat wij snel doordringen tot de kern van de zaak. Bepaalde aspecten kunnen een grote impact hebben op uw organisatie en zodoende behandelen wij zowel de inhoud als het proces met de juiste aandacht, waarbij wij ons voorhouden om te confronteren zonder te conflicteren. Objectief zijn, transparant communiceren en een scherpe analytische blik vasthouden en tegelijkertijd zacht op de relatie blijven. Dat is waar Strated Consulting voor staat.

Strategisch adviesbureau in Rotterdam

Bij Strated Consulting staan we als strategisch adviesbureau uit Rotterdam voor u klaar. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Rotterdam; wij zijn inzetbaar binnen de gehele Randstad en ver daarbuiten. U kunt ons eenvoudig bereiken en uw vraagstuk voorleggen. We gaan dan graag met uw uitdaging aan de slag!
Wilt u meer weten over onze dienstverlening?Neem contact met ons op