Visie-ontwikkeling

Naast het verrichten van de wettelijke taken voor het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven, wil SBB ook op breder niveau onderscheidend en onmisbaar zijn. SBB wil een toonaangevende organisatie zijn en een gezaghebbende positie (de ‘go-to’ organisatie voor stakeholders) verwerven op essentiële thema’s (ABD, BPV en K&E) voor het beroepsonderwijs en bedrijfsleven. Dit impliceert dat studenten, leerbedrijven, onderwijsinstellingen en andere stakeholders zeer tevreden dienen te zijn over de resultaten, producten en dienstverlening van SBB. Strated Consulting heeft een visiedocument ontworpen hoe SBB deze doelstellingen kan verwezenlijken.