Op 8 juni 2018 heeft Woningbouwstichting Samenwerking (hierna: ‘WBSS’) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een Stimuleringsregeling Energieprestatie huursector (‘STEP’) subsidie aangevraagd. Deze dient als bijdrage in de kosten van een groot onderhoudsproject. Eind juli 2018 verneemt WBSS in een persoonlijk schrijven van de RvO dat hun STEP-subsidie aanvraag op de wachtlijst is gezet, omdat de STEP-subsidie is overtekend. In communicatie tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur is de STEP-subsidie meermaals aan de orde gekomen. De RvC heeft – na de bekendmaking van de RvO dat WBSS op een wachtlijst staat – gevraagd om opheldering over het vooralsnog mislopen van de subsidie. De RvC heeft Strated Consulting gevraagd een onafhankelijk feitenonderzoek uit te voeren naar de gang van zaken