Business Intelligence binnen het sociaal domein

Maatschappelijke dienstverleners (Madi’s) in Amsterdam worden geacht 70% van hun tijd te besteden aan cliëntgebonden uren. Strated Consulting heeft voor De Sociale Maatschap een geautomatiseerd Business Intelligence dashboard ontwikkeld. Dit dashboard, waarin gegevens uit zowel personeelssysteem (AFAS) als het cliëntregistratiesysteem (REGAS) zijn gekoppeld, maakt inzichtelijk of de verschillende teams op schema liggen, hoe zij zich tot elkaar verhouden en welk soort uren boven-/ondergemiddeld scoren. Het overzicht is real time, per pc én app toegankelijk en werkt bovendien intuïtief, zelfs voor mensen die weinig affiniteit met cijfers hebben. Op deze manier kan de Sociale Maatschap optimaal sturen op de inzet van haar medewerkers en haar dienstverlening aan cliënten nog verder verbeteren.