Wij zorgen ervoor dat de aan (semi)publieke organisaties toebedeelde taken doeltreffend(er) en/of doelmatig(er) kunnen worden uitgevoerd

Hoe doen wij dit?

Transparantie

Wij hanteren een transparante en objectieve werkwijze. Analyses op basis van feiten.

Aandacht voor het proces, redenerend vanuit de inhoud

Wij hebben aandacht voor de procesmatige kant van een opdracht, daarbij altijd redenerend vanuit de inhoud.

Maatwerk

Geen standaard consultancy/projectmatige aanpak, maar een aanpak geënt op de specifieke karakteristieken van de klant.

Ervaring

Wij hebben vele soorten complexe projecten in de (semi) publieke sector uitgevoerd en geleid, met name in het lokaal- en middenbestuur en in het zorgdomein.

Betrouwbaarheid

Afspraak is afspraak. Deadlines worden altijd gehaald. Wij zijn gewend te werken met de vraag of het ‘gisteren af kan zijn’.

Concurrerende tarieven

Zowel het afspreken van een vast bedrag als prestatie-afhankelijke honoraria zijn mogelijk.

Wilt u meer weten over onze dienstverlening?Neem contact met ons op