Onafhankelijk feitenonderzoek gemeente Rotterdam

In het vroege voorjaar van 2019 heeft Strated Consulting het onderzoeksrapport over het delen van informatie door voormalig Wethouder Visser opgeleverd. Dit onderzoek heeft nieuwe informatie boven water gebracht. Zo blijkt de aanname dat het door de wethouder gedeelde document een collegepresentatie was, onjuist. De daadwerkelijke collegepresentatie is in de loop van het onderzoek met behulp van verschillende onderzoeksmethoden naar boven gekomen. Dit en andere bevindingen werpen een ander licht op een complex vraagstuk. Eindconclusie is dat anno 2019 geen sprake was van het delen van geheime noch vertrouwelijke informatie. Diverse media (NOS, AD, Rijnmond) besteden vandaag aandacht aan het rapport. Het college geeft in haar reactie aan alle bevindingen, conclusies en aanbevelingen over te nemen.

Onderzoek naar integriteitskwesties en onderliggende oorzaken binnen het cluster Stadsbeheer

In de periode juni – november 2020 hebben wij onderzoek gedaan naar diverse intergriteitskwesties die zich in de gemeente R’dam hebben voorgedaan. Het betrof zowel fraude/persoonsgericht onderzoek als een studie naar de onderliggende oorzaken. De resultaten zijn (op hoofdlijnen in een samenvatting) gisteren openbaar geworden. De onderliggende eindrapporten blijven vertrouwelijk. Wethouder Van Gils geeft aan alle conclusies en aanbevelingen te onderschrijven. Diverse media (AD, Telegraaf, Rijnmond) en de website Binnenlands bestuur besteden aandacht aan de conclusies. Trots op het team dat we deze grote klus binnen de planning tot een goed einde hebben gebracht!

Enquêtecommissie Boompjeskade

Begin juni 2017 heeft de enquêtecommissie Boompjeskade het eindrapport gepresenteerd aan de media en overhandigd aan burgemeester Aboutaleb. Strated Consulting heeft – in samenwerking met Revnext – de enquêtecommissie van begin tot eind ondersteund. Het persbericht en de eindrapportage zijn hier te vinden. Ook diverse media (NOS, AD, NRC en Rijnmond) besteedden aandacht aan het onderzoek. De website consultancy.nl heeft een apart artikel aan onze werkwijze gewijd.

Raadsonderzoek Hoekse Lijn

Donderdag 15 februari 2018 werd het onderzoeksrapport naar de problemen bij de metroverbinding tussen Schiedam en Hoek van Holland (Hoekse Lijn) gepresenteerd. De verbinding kost 90 miljoen euro meer dan begroot. De conclusies zijn stevig: er is ‘onvoldoende regie en coördinatie’ gevoerd en er was sprake van ‘een gebrekkige voorbereiding’. Strated Consulting heeft – in samenwerking met Revnext – de afgelopen twee maanden diepgravend onderzoek uitgevoerd naar de opgetreden vertragingen en kostenoverschrijdingen. Een zware klus, maar mét resultaat. Uit het rapport: “Eenvoudig was het onderzoek allerminst. […] Binnen twee maanden ligt er dit stevige eindrapport, op basis van ruim 1.800 documenten en interviews met zo’n 20 betrokkenen. Dit is een wereldprestatie waarvoor de commissie de onderzoekers Edwin de Boer, Steven Djohan en Tamara van Tulder zeer dankbaar is. Zonder hun ruime beschikbaarheid, flexibele opstelling en zeer gedegen aanpak zou dit onderzoek in zo’n korte tijd nauwelijks mogelijk zijn.” Later werd bekend dat het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders alle aanbevelingen onderschrijft van de commissie die de ontsporing van de Hoekse Lijn heeft onderzocht.

Quick scan gebiedscommissie IJsselmonde

De door Strated Consulting, in opdracht van het college van B&W van Rotterdam uitgevoerde quick scan naar de gebiedscommissie IJsselmonde, is begin april 2016 gepubliceerd. Het rapport valt hier te lezen en de brief van het college hier. Ook het AD heeft de nodige aandacht aan het rapport besteed, lees het hier.