Training openbaar verhoren

Strated Consulting heeft de enquêtecommissieleden van de gemeente Zevenaar door middel van enkele (theorie en praktijk) trainingssessies voorbereid op het afnemen van openbare verhoren.