Second opinion op voorstel tot resultaatgericht bekostigen

In opdracht van de GR Jeugdhulp Rijnmond is een analyse inzake de implementatierisico’s van resultaatgerichte bekostiging uitgevoerd. In opdracht van de GR Jeugdhulp Rijnmond heeft Strated Consulting een onafhankelijke review (second opinion) op deze analyse uitgevoerd. Er is onder meer gekeken naar validiteit/betrouwbaarheid, mate van risicobeheersing, en voorgestelde beheersmaatregelen.