Strategie- en beleidsadvies

Publieke instellingen zijn voortdurend bezig met hun beleid te ontwikkelen, herijken of aan te scherpen. Wij maken de feitelijke situatie voor u inzichtelijk en onderbouwen beargumenteerd welke optie het beste bij uw organisatie past. Regelmatig maken we hierbij gebruik van (big) data en bijbehorende visualisatie tools, zoals Power BI. Van data naar informatie noemen we dat.

Concrete klantvraagstukken waar wij het afgelopen jaar aan hebben gewerkt:

  • Wel of niet investeren in een nieuw pand?
  • Blijven we personeel extern inhuren of gaan we mensen zelf in dienst nemen?
  • Wat is de optimale caseload van onze medewerkers?
  • Wat zijn de maatschappelijke opbrengsten van de subsidie die we jaarlijks verstrekken?
  • Welke formatie (aantal FTE) past bij onze werkzaamheden?
  • Hoe kunnen we onze expertise met betrekking tot mantelzorg en eenzaamheid optimaal inzetten tijdens de Corona lockdown?
Op het moment dat de beslissing gemaakt is, ondersteunen wij u met het ontwikkelen van monitoring- en sturingsinstrumenten. Door middel van deze instrumenten kan op een effectieve en transparante wijze worden gestuurd, gecontroleerd en bijgestuurd op het uiteindelijk te bereiken resultaat.

Neemt u gerust contact met ons op om onze deskundigheid te vragen voor onafhankelijke evaluaties, projectmanagement en waarheidsvinding.

Voorbeelden van klantcases

Wilt u meer weten over onze dienstverlening?Neem contact met ons op