Strategie- en beleidsadvies

Publieke instellingen zijn voortdurend bezig met de ontwikkeling, herijking of aanscherping van hun beleid. Wij maken de feitelijke situatie voor u inzichtelijk en onderbouwen met heldere argumenten welke opties het beste bij uw organisatie passen. Regelmatig maken we hierbij gebruik van (big) data en bijbehorende visualisatie tools, zoals Power BI. Van data naar informatie noemen we dat.

Vervolgens, nadat de beslissing gemaakt is, ondersteunen wij u met het ontwikkelen van monitoring- en sturingsinstrumenten. Door middel van deze instrumenten kan op een effectieve en transparante wijze worden gestuurd, gecontroleerd en bijgestuurd worden op het uiteindelijk te bereiken resultaat. Zo heeft u alle benodigdheden in handen om het gekozen beleid succesvol en doeltreffend uit te voeren.  

Voorbeelden van klantcases

Concrete beleids-/strategisch advies vraagstukken

Wij worden regelmatig ingezet als beleidsadviesbureau en hebben zodoende dan ook geruime ervaring opgedaan met een veelvoud aan verschillende, concrete beleidsadvies vraagstukken. Vanuit deze ervaring, gecombineerd met onze expertise, staan we voor u klaar. Om een beter beeld te schetsen van de trajecten die ons eigen zijn, hebben we hieronder enkele voorbeelden van vraagstukken uit het verleden beschreven.

Wel of niet investeren in een onderwijskundig programma?

De overweging om te investeren als universiteit in een nieuw onderwijskundig progamma is geen gemakkelijk vraagstuk. Er zijn namelijk ontzettend veel verschillende factoren van invloed bij een dergelijke uitdaging. Wij staan u hierin bij door al deze verschillende aspecten objectief te wegen en u vervolgens van een onafhankelijk advies te voorzien.

Blijven we personeel extern inhuren of gaan we mensen zelf in dienst nemen?

Zowel externen inhuren als eigen personeel aannemen kent voor- en nadelen. Dit specifieke vraagstuk draait op het eerste gezicht vaak om de financiële kant, maar er zijn ook andere zaken die een rol spelen. We kijken daarom verder dan alleen het financiële aspect en wegen alle voor- en tegens zorgvuldig tegen elkaar af.

Wat is de optimale caseload van onze medewerkers?

Om uw medewerkers optimaal te laten presteren, voldoende uit te dagen en plezier in hun werk te bieden, is het belangrijk dat de werkdruk niet te hoog, maar ook zeker niet te laag ligt. Daarnaast speelt hun prestatie ook voor uw bedrijfsvoering een belangrijke rol. Wij voorzien u dan ook graag van strategisch beleidsadvies in deze.

Wat zijn de maatschappelijke opbrengsten van de subsidie die we jaarlijks verstrekken?

Het verstrekken van subsidie dient op een zorgvuldige, controleerbare en verantwoorde manier te gebeuren. Als publieke instelling staat u dan ook geregeld stil bij de maatschappelijke opbrengsten van de verstrekte subsidies. Een gecompliceerd vraagstuk waar we u uiteraard bij kunnen helpen.

Welke formatie (aantal FTE) past bij onze werkzaamheden?

Uw middelen zorgvuldig inzetten, betekent soms dat u kritisch moet kijken of u te weinig, of misschien juist teveel personeel in dienst heeft. Wij adviseren u in deze gevallen met betrekking tot de optimale formatie voor de werkzaamheden.

Strated Consulting staat voor u klaar

Heeft u een dergelijk strategisch vraagstuk of bent u gewoon benieuwd naar onze manier van werken en wilt u uw specifieke vraagstuk eens voorleggen? Neemt u gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken voor een strategisch beleidsadvies, een onafhankelijke evaluatie of projectmanagement. We staan u vanzelfsprekend graag te woord.
Wilt u meer weten over onze dienstverlening?Neem contact met ons op