Bedrijfseconomisch/Boekhoudkundig onderzoek

Strated Consulting wordt regelmatig gevraagd om de juistheid van de besteding van gemeenschapsgeld te onderzoeken. Het kan bijvoorbeeld gaan om verstrekte subsidies of onderzoek of voor betaalde facturen wel een getekende prestatieverklaring volgens de juiste mandaten aanwezig is. Op die manier kan de verantwoording van deze uitgaven worden getoetst. Een belangrijke kwestie, met name wanneer er twijfels bestaan over de juistheid van de besteding. Wij noemen een dergelijk onderzoek ook wel een (financieel) boekhoudkundig onderzoek. We beschrijven graag hoe een dergelijk proces wordt aangevlogen.Contact

Voorbeelden van klantcases

Boekhoudkundig onderzoek proces

Een boekhoudkundig onderzoek is, in de kern, een proces van waarheidsvinding. Dit houdt in dat onze deskundigen op een objectieve wijze achterhalen wat exact is voorgevallen. Zo ontstaat er een helder, objectief en volledig beeld van de situatie. Het proces verloopt op hoofdlijnen als volgt:

1.       Deskresearch

Aanvankelijk wordt gestart met een stuk deskresearch. Onze analisten duiken in de beschikbare documentatie en lopen deze zorgvuldig door. Zowel de fysieke als digitale documentatie wordt hierbij onder de loep genomen en regelmatig worden forensische data-analysetechnieken ingezet in deze fase.

2.       Eventuele interviews

Bepaalde informatie is vaak benodigd om de bevindingen van de deskresearch te illustreren, de achtergrond vorm te geven of om de motivatie voor gemaakte keuzes te verantwoorden. Dit type informatie is alleen bij de betrokken personen te achterhalen. Daarom worden na de fase van deskresearch ook interviews gehouden. Betrokkenen worden geïnterviewd/verhoor en kunnen eventueel hun handelingen/beslissingen motiveren.

3.       Feitenrelaas

Wanneer alle beschikbare informatie is verzameld, bundelen wij dit in een zogeheten feitenrelaas. Dit feitenrelaas is een logboek waarin de gebeurtenissen en gesprekken als waargenomen feiten worden opgenomen. Er is dus geen plaats voor perceptie in het feitenrelaas.

4.       Definitieve conclusies

Op basis van het feitenrelaas bieden wij van Strated Consulting u, aan de hand van een samenvatting van de belangrijkste bevindingen gedurende het onderzoek, een objectieve conclusie aan met daarbij aandacht voor de ‘so what’ en de toets aan wet- en regelgeving. Na deze stap ligt er een helder verslag van hetgeen is voorgevallen en op basis waarvan u feitelijk een vervolgbeslissing kunt nemen en eventueel uw bedrijfsprocessen kunt verbeteren.

Het belang van een boekhoudkundig onderzoek

Wanneer het draait om een bedrijf dat geen geld van de overheid ontvangt staat het die organisatie uiteraard vrij om te bepalen wat zij met hun budget doen. Uitgaven van publiek geld zal men echter altijd moeten verantwoorden. Organisaties in de (semi-)publieke sector worden, grotendeels, gefinancierd met overheidsgelden. Dit zijn onder aan de streep altijd publieke gelden, waardoor deze organisaties het aan de belastingbetalende burger verplicht zijn om zorgvuldig, integer en betrouwbaar met deze gelden om te springen. Het boekhoudkundig onderzoek kan worden ingezet om na te gaan of dit ook daadwerkelijk is gebeurd.

Ruime ervaring in de (semi-)publieke sector

Zowel in de publieke als semipublieke sectoren heeft Strated Consulting al veelvuldig ervaring opgedaan met het uitvoeren van uiteenlopende typen onderzoeken, waaronder uiteraard ook het boekhoudkundig onderzoek. Vanuit die ervaring kunt u rekenen op onze betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Met betrekking tot een boekhoudkundig onderzoek, maar uiteraard ook wanneer u een partij zoekt die u kan bijstaan bij fraude- en integriteitsmeldingen of bijvoorbeeld een bestuurlijk-juridisch traject.

Strated Consulting staat voor u klaar

Bent u benieuwd wat wij voor uw specifieke uitdaging kunnen betekenen, of heeft u nog vragen over het boekhoudkundig onderzoek? Neem dan gerust contact met ons op. We staan u dan graag te woord!

Bekijk ook onze specialismen omtrent waarheidsvinding, fraude- en integriteitsmeldingen en bestuurlijk- juridische onderzoeken.