Bestuurlijk-juridisch onderzoek

Hier kan het onderzoek betreffen ten aanzien van het schenden van eventuele geheimhouding. Bijvoorbeeld ten aanzien van (mogelijke) geheime documenten, lekken uit college- of raadsvergaderingen of uit politiek gevoelige selectieprocessen (bijv. burgemeester benoemingsprocedures). Maar ook bijvoorbeeld het feitelijk in kaart brengen van het verloop van een vergunningstraject en of alle wet- en regelgeving en beginselen van behoorlijk bestuur daarbij juist zijn toegepast, valt onder deze categorie onderzoek. Bekijk ook onze specialismen omtrent waarheidsvinding, integriteitsonderzoek en boekhoudkundig onderzoek.Bestuurlijk-juridisch onderzoek nodig?

Voorbeelden van klantcases