In opdracht van de burgemeester van Haarlemmermeer heeft Strated Consulting de (on)rechtmatigheid van de besteding van fractiegelden onderzocht.