In de maanden december 2020 en januari 2021 hebben wij onderzoek gedaan in opdracht van het college B&W van Arnhem. Aanleiding is dat in de periode 2017 t/m medio 2019 binnen Arnhem een onderzoek van de Universiteit van Tilburg (‘UvT’) heeft plaatsgevonden, op het gebied van diversiteit/inclusiviteit. Vervolgens hebben zich diverse politieke discussies afgespeeld. Op 29 november 2020 besloot het college van B&W Arnhem daarom tot het laten uitvoeren van een onafhankelijk extern onderzoek naar de gang van zaken betreffende het UvT-onderzoek. Begin februari 2021 is het eindrapport opgeleverd en openbaar gemaakt. Het college van B&W Arnhem geeft in haar reactie aan alle conclusies en aanbevelingen over te nemen. Het eindrapport vindt u hier