Raadsonderzoek- en Raadsenquête

Inmiddels kan Strated Consulting zich een echte specialist op dit gebied noemen. Strated Consulting heeft immers al vele, grote raadsenquêtes- en onderzoeken in Nederland begeleid. De gemeenteraden van Amsterdam, Rotterdam behoren tot onze cliënten, maar ook middelgrote gemeenten zoals Sudwest-Fryslan en IJsselstein hebben van onze expertise op dit gebied gebruik gemaakt.

Klanten roemen ons om ons vermogen om snel tot de kern van de zaak door te dringen. Dit doen wij met heldere analyses, procesmatige begeleiding en het schrijven van scherpe, objectieve eindrapportages in helder taalgebruik.Contact

Voorbeelden van klantcases

Raadsenquête op gemeentelijk niveau

Veelal wordt een raadsenquête of raadsonderzoek op gemeentelijk niveau uitgevoerd. Dit kan ook op Provinciaal niveau, hoewel men de enquête in zulke gevallen een Statenonderzoek noemt. Het proces blijft dan echter zeer vergelijkbaar. Een raadsenquête is het voortvloeisel uit artikel 155A van de Gemeentewet, waarin is opgenomen dat de gemeenteraad bevoegd is om een onderzoek in te stellen naar het door het college of de burgemeester uitgevoerde bestuur. In de praktijk noemt men een dergelijk onderzoek een raadsonderzoek– of enquête.

Hoewel de gemeenteraad een dergelijk onderzoek zelfstandig kan uitvoeren, vraagt hij in de praktijk vaak ondersteuning van een onafhankelijk onderzoeks- of adviesbureau. Bij Strated Consulting hebben wij ons al vele malen in deze hoedanigheid ingezet en derhalve geruime ervaring opgedaan met het begeleiden van dergelijke projecten.

Onze dienstverlening kan variëren van het hebben van een secretariële rol tot het van begin tot einde grotendeels uitvoeren van het onderzoek (uitvoeren van deskresearch, afnemen interviews, begeleiden van verhoren en schrijven van onderzoeksrapport). De uit raadsleden bestaande commissie houdt echter wel altijd de eindregie.

Is er een verschil tussen een raadsenquête en een raadsonderzoek?

Het voornoemde onderzoek wordt in de regel vaak zowel een raadsenquête als een raadsonderzoek genoemd. Men doelt dan meestal op hetzelfde type traject, maar er is een wezenlijk formeel verschil.

Bij een raadsenquête kunnen personen onder ede verhoord, terwijl dit bij een raadsonderzoek niet het geval is.

Wanneer is een raadsenquête zinvol?

Bij gevallen waar het instrument van een raadsenquête wordt ingezet, kunnen we vrijwel altijd spreken van een gebeurtenis of situatie met grote financiële en/of maatschappelijke impact. Denk daarbij aan een kostenoverschrijding voor een project, waardoor de gemeente bijvoorbeeld het risico loopt niet langer financieel gezond te kunnen blijven. Of een project met een grote maatschappelijke impact op een bepaalde groep uit de samenleving. Het kan ook zo zijn dat bijvoorbeeld de gemeenteraad onjuist, of zelfs helemaal niet, is geïnformeerd.

Mocht daarbij sprake zijn geweest van (vermoeden van) een integriteitskwestie, dan verschilt de focus van het onderzoek met die in andere gevallen. De nadruk ligt dan meer op waarheidsvinding. Er wordt vooral teruggekeken naar hetgeen feitelijk precies is voorgevallen. In andere situaties draait het juist meer om het trekken van lessen uit de situatie. De nadruk ligt dan op het vooruitkijken en het daarbij meenemen van de belangrijkste inzichten voor de toekomst.

Hoe het proces er uitziet

Het proces van een raadsenquête is in grote lijnen vergelijkbaar met een onafhankelijke evaluatie. Een raadsenquête kan echter nooit volledig worden uitbesteed. Conclusies worden vanuit de raad getrokken en ook de eindverantwoordelijkheid voor het rapport blijft bij de gemeenteraad liggen. Als onafhankelijk adviesbureau bieden wij intensieve begeleiding bij dit proces en u ondersteunen in alle facetten van het raadsonderzoek, daarbij veel werk uit handen nemend.

Onafhankelijk raadsondersteuning nodig?

Met onze deskundigheid in het oppakken van onafhankelijke onderzoeken, waaronder uiteraard raadsonderzoeken en raadsenquêtes, zijn we u graag van dienst. Neem dan ook gerust contact met ons op om uw vraagstelling voor te leggen en meer te weten te komen over onze aanpak. Daarnaast zijn wij tevens beschikbaar voor vragen betreffende doelmatigheidsonderzoeken en algemene evaluaties.Contact