Rotterdams Raadsonderzoek Hoekse Lijn gereed

Donderdag 15 februari werd het onderzoeksrapport naar de problemen bij de metroverbinding tussen Schiedam en Hoek van Holland (Hoekse Lijn) gepresenteerd. De verbinding kost 90 miljoen euro meer dan begroot. De conclusies zijn stevig: er is ‘onvoldoende regie en coördinatie’ gevoerd en er was sprake van ‘een gebrekkige voorbereiding’. Strated Consulting heeft – in samenwerking met Revnext – de afgelopen twee maanden diepgravend onderzoek uitgevoerd naar de opgetreden vertragingen en kostenoverschrijdingen. Een zware klus, maar mét resultaat. Uit het rapport: “Eenvoudig was het onderzoek allerminst. […] Binnen twee maanden ligt er dit stevige eindrapport, op basis van ruim 1.800 documenten en interviews met zo’n 20 betrokkenen. Dit is een wereldprestatie waarvoor de commissie de onderzoekers Edwin de Boer, Steven Djohan en Tamara van Tulder zeer dankbaar is. Zonder hun ruime beschikbaarheid, flexibele opstelling en zeer gedegen aanpak zou dit onderzoek in zo’n korte tijd nauwelijks mogelijk zijn.”

Vandaag werd bekend dat het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders alle aanbevelingen onderschrijft van de commissie die de ontsporing van de Hoekse Lijn heeft onderzocht.