Resultaten onafhankelijk feitenonderzoek gemeente Rotterdam gereed

Dinsdag 5 maart 2019 heeft Strated Consulting het onderzoeksrapport over het delen van informatie door voormalig Wethouder Visser opgeleverd. Dit onderzoek heeft nieuwe informatie boven water gebracht. Zo blijkt de aanname dat het door de wethouder gedeelde document een collegepresentatie was, onjuist. De daadwerkelijke collegepresentatie is in de loop van het onderzoek met behulp van verschillende onderzoeksmethoden naar boven gekomen. Dit en andere bevindingen werpen een ander licht op een complex vraagstuk. Eindconclusie is dat anno 2019 geen sprake was van het delen van geheime noch vertrouwelijke informatie. Diverse media (NOS, AD, Rijnmond) besteden vandaag aandacht aan het rapport. Het college geeft in haar reactie aan alle bevindingen, conclusies en aanbevelingen over te nemen.