Doelmatigheidsonderzoek

De behandeling van de begroting en de jaarrekening schiet binnen vele organisaties niet zelden tekort. Zij biedt vaak te weinig zicht op de gestelde beleidsdoelen en op de vraag of die behaald zijn. De methode Duisenberg passen wij regelmatig toe om te bepalen of doelen helder zijn en of deze zijn gehaald zijn en tegen welke prijs (wat wilde men bereiken, wat is er gedaan en wat heeft dat gekost). Dit hebben we recent gedaan voor de gemeente Utrecht.

Bekijk ook eens onze mogelijkheden omtrent onafhankelijke evaluaties, raadsenquêtes en algemene evaluaties.Contact

Voorbeelden van klantcases