Ten behoeve van de behandeling van de jaarstukken 2018 heeft de gemeenteraad van Utrecht vooraf een raadstoets uitgevoerd, volgens de methode Duisenberg. Het hoofddoel van de raadstoets is om overzichtelijke informatie te presenteren over het al dan niet behalen van de beleidsdoelstellingen en de financiƫle kaders. Hiermee wordt het debat bij de jaarstukken beter voorbereid, verlevendigd en versterkt. De raadstoets wordt per programma uitgevoerd door twee raadsleden, een van de coalitie en een van de oppositie. Deze raadsrapporteurs zijn hierbij ondersteund door Strated Consulting. De definitieve raadstoetsen vindt u hier en hier