Voor het jaar 2018 had de gemeente Maassluis een budgetoverschrijding van circa € 700.000 op de lokaal ingekochte zorg op het onderdeel Jeugd met een Beperking (‘JmeB’). De centrale vraag van de gemeente Maassluis was hoe deze overschrijding verklaard kan worden; wat de oorzaken zijn van deze overschrijding? Om deze vraag te beantwoorden heeft een kwantitatieve analyse van relevante cijfers plaatsgevonden. Ook zijn enkele gesprekken gevoerd om de informatie die uit deze cijfers blijkt, kwalitatief te duiden. De voornaamste uitkomsten worden weergegeven in onderstaande figuur