De eindrapportage van ons feitenonderzoek is eind november 2021 opgeleverd aan het college van B&W gemeente Krimpenerwaard. Het college geeft in de bestuurlijke reactie aan de bevindingen uiterst serieus te nemen en op basis van de geconstateerde feiten besloten te hebben tot het doen van aangifte. De openbare versie van het rapport is hier te lezen.