Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard heeft op 24 juli jongstleden besloten om officieel melding te doen bij de rijksrecherche nadat zij een anonieme klachtenbrief per mail over mogelijke misstanden ontving, ontstaan in de periode voor 2015. De rijksrecherche heeft aangegeven dat zij op basis van de informatie uit de anonieme mail nu zelf geen onderzoek zullen uitvoeren. In overleg met de rijksrecherche is afgesproken dat de gemeente Krimpenerwaard eerst zelf onderzoek zal doen. Het college vindt het belangrijk dat er zo snel mogelijk een onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd naar de feiten. Daarom heeft het college besloten Strated Consulting opdracht te verstrekken voor het uitvoeren van een onderzoek en advies uit te brengen over de bevindingen. De uitkomsten van dit onderzoek bepalen de vervolgstappen die het college kan of moet nemen. Ook hierin laat het college zich adviseren door Strated Consulting en treedt hierover in overleg met de rijksrecherche en het Openbaar Ministerie. Het onderzoek zal naar verwachting in 2021 worden afgerond.

Heeft u relevante informatie over deze casus? Neem dan contact via casuskrimpenerwaard[@]stratedconsulting.nl of via 010-3130740.