Onafhankelijk feitenonderzoek

Strated Consulting heeft een unieke ervaring in het uitvoeren van onafhankelijk feitenonderzoek. Dit varieert van het uitvoeren van evaluaties van gevoerd beleid tot fraude- en integriteitsonderzoeken. Het uitvoeren van zogeheten ex post onderzoek is belangrijk. Hierdoor wordt inzichtelijk gemaakt wat goed en fout is gegaan alsook welke zaken op welke manier voor verbetering vatbaar zijn en welke lessen getrokken kunnen worden. In al dit soort onderzoek onderscheiden wij ons tot snel van de kern van de zaak door te dringen en feiten van meningen te scheiden. Deze analytische vaardigheden combineren we met sensitiviteit die gevraagd wordt in dergelijke politiek bestuurlijke trajecten. Strated Consulting heeft veel ervaring met onderstaande soorten onderzoeken:
  • Raadsonderzoeken en RaadsenquĂȘtes
  • Rekenkameronderzoeken
  • Evaluaties van de kwaliteit van gevoerd openbaar bestuur
  • Kwalitatieve en kwantitatieve beleidsevaluaties: meten van doelmatigheid en/of doeltreffendheid (methode Duisenberg)
  • Fraude- en integriteitsonderzoeken

Voorbeelden van klantcases

Wilt u meer weten over onze dienstverlening?Neem contact met ons op