Monitoring en sturing

Voor organisaties is het belangrijk inzicht te hebben in de mate van doeltreffendheid (bereiken wij wat we willen bereiken?) en doelmatigheid (doen wij dit op een efficiënte manier?). In een veranderende publieke en/of private omgeving, worstelen bestuurders, directies en managers vaak met vragen als: hoe houden wij grip (sturing) op het uitgevoerde beleid, zonder dat dit (teveel) coördinatie mechanismen en bijbehorende kosten met zich meebrengt? Hiertoe hebben wij diverse sturings- en monitoringsinstrumenten ontwikkeld. Door middel van deze instrumenten kan op een effectieve en transparante wijze worden gestuurd, gecontroleerd en bijgestuurd op het te bereiken resultaat. Populair tegenwoordig is het werken met Business Intelligence instrumenten, waarmee – met relatief weinig werk – het inzicht in uw organisatie extreem wordt vergroot op een voor iedereen toegankelijke en intuïtieve wijze. Wij hebben ervaring met o.a. Power BI, Qlikview en Tableau om uw wensen op maat te realiseren. Onze werkwijze kenmerkt zich door het realiseren van een synthese tussen de ICT component en de beleidsmatige kant, wij spreken beide talen.

Voorbeelden van klantcases

Wilt u meer weten over onze dienstverlening?Neem contact met ons op