Informatiemanagement en verbeteren processen

De wijkteams binnen de gemeente Schiedam werken al een tijd met een ICT systeem. Dit systeem functioneerde voor de gemeente niet naar tevredenheid. Daarnaast waren de interne werkprocessen binnen de wijkteams voor verbetering vatbaar. Strated Consulting heeft zowel de (opzet, naleving en werking van) de processen verbeterd en de knelpunten met betrekking tot de ICT opgelost. Resultaat is dat de wijkteams doeltreffender en doelmatiger kunnen werken.